Dyrekcja Zespołu Szkół Morskich

im Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

zaprasza na

XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

które odbędzie się w dniach 29.08-01.09.2019r.

w Gdańsku

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
„VI Spotkanie Rodzin Westerplatczyków”
Gdańsk 31.08 – 02.09 2017 r.

 

         Ponowne pozytywne opinie uczestników V Spotkania i deklaracje uczestnictwa
w kolejnym, jak również deklaracje współpracy i pomocy kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej, stanowiły argumenty do podjęcia działań organizacyjnych przygotowujących
VI Spotkanie. Zwrócono się w styczniu 2017 roku do Prezydenta Miasta Gdańska
z wnioskiem o objęcie Spotkania honorowym patronatem. Pan Prezydent poinformował
w lutym organizatora o objęciu po raz kolejny patronatem VI Spotkanie. Równocześnie złożyliśmy prośbę o dofinansowanie spotkania wzorem lat poprzednich do dyrektora Muzeum
II Wojny Światowej. Rozmowy w tej sprawie prowadził z poprzednią i nową dyrekcją pan Kamil Rutecki. Stosowna umowa została podpisana w lipcu.
      Organizator wysłał do ponad 120 rodzin zaproszenie, w którym określono: termin, koszty uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Uczestnikami spotkania było 50 osób w tym
46 to rodziny 14 Westerplatczyków, oraz przedstawiciele  Klubu Szkół Westerplatte. Uczestnicy zakwaterowani zostali w Domu Studenta Akademii Muzycznej „Sonata” w Gdańsku, przy
ul. Łąkowej ½.

Pełny tekst sprawozdania z III Spotkanie Rodzin Westerplatczyków

Jubileusz 55-lecia Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku

 

W dniach 29-30 września 2016 r. szkoła, która jest siedzibą Klubu Szkół Westerplatte obchodziła swoją kolejną, już 55-rocznicę swojego powstania.

Główne obchody zaplanowano na piątek, 30 września. Składały się one z trzech części - przemarszu uczniów klas pierwszych, wraz z wychowawcami i nauczycielami słynną Drogą Królewską - czyli ulicą Długą do fontanny Neptuna, a następnie do Bazyliki Mariackiej. Tam czekali już uczniowie starszych klas, z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz zaproszeni goście. Obecni byli m. innymi: Prezes Klubu Szkół Westerplatte, delegacje szkół klubowych z Krakowa i Gdańska. 


W Bazylice Mariackiej mszę w intencji Szkoły odprawił ks. Biskup Wiesław Szlachetka, który po mszy pobłogosławił 2 Znaki Pamięci, wzorowane na krzyżach na grobach Żołnierzy na Westerplatte. Uczniowie Zespołu Szkół Morskich zamontują je na mogiłach westerplatczyków, spoczywających
na cmentarzu Łostowickim (Julian Dworakowski i Józef Malak).Uroczystości jubileuszu ZSM zakończyła akademia w Dworze Artusa. Tam, wśród wielu gości obecni byli także dr Andrzej Drzycimski i syn westerplatczyka Donata Zdunkiewicza - Tadeusz Zdunkiewicz.
W swoim wystąpieniu Andrzej Drzycimski przypomniał fakt, że właśnie w Dworze Artusa wystawiono
w dniu 31 sierpnia 1971 r .
urnę z przywiezionymi z cmentarza w Bari prochami majora H. Sucharskiego.

 

 

W uznaniu zasług dla Klubu Szkół Westerplatte prezes Adam Szatkowski wręczył kilku obecnym i byłym pracownikom ZSM medale klubu.