„Znicz dla westerplatczyka" – osłona 2021/2022

    Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy kolejną odsłonę projektu „Znicz dla westerplatczyka”. Czas nauczania zdalnego ograniczył nasze działania, uniemożliwił realizację planów na taką skalę, jaką założyliśmy.

    W poprzednim roku szkolnym wysłaliśmy maile z zaproszeniem do projektu, którego celem było uczczenie pamięci bohaterów Westerplatte poprzez zadbanie o ich mogiły, do 148 szkół. Na nasz apel odpowiedziało około 30 szkół. Nie jest to efekt, który nas satysfakcjonuje, dlatego ponownie zwracamy się z propozycją do szkół, mając nadzieję, że unikniemy nauczania zdalnego w tak skrajnej formie, jak to miało miejsce w poprzednim roku, a tym samym więcej szkół zadeklaruje udział w projekcie.

    Wysyłamy maile do szkół położonych w pobliżu cmentarzy, na których znajdują się mogiły westerplatczyków. Do tych, które w poprzednim roku nie zareagowały na naszą propozycję, ale także do tych, które już przystąpiły do projektu. Zależy nam bowiem, aby zadbać o wszystkie mogiły westerplatczyków znajdujące się na terenie naszego kraju i aby te działania nie były jednorazowe, ale przeszły do tradycji poszczególnych szkół. Liczymy, że uczczenie pamięci bohatera będzie przybierało różne formy.

    Czekamy na deklaracje przystąpienia szkół do projektu do 20 października 2021, a do 20 kwietnia 2022 prosimy o przesyłanie ostatecznych sprawozdań z podjętych działań. Do końca maja planujemy podsumowanie naszych działań.

Dyrektor Zespołu Szkół Morskich
Hanna Szkodo
(04.10.2021)

    

„Znicz dla westerplatczyka" - edycja I

Zbliżający się koniec roku szkolnego, dziwnego i stresującego, zobowiązuje nas do omówienia  naszej akcji „Znicz dla westerplatczyka”. Czas, w którym zastanawialiśmy się nad naszym projektem, ustalaliśmy formy pracy i za pomocą poczty elektronicznej powiadamialiśmy wybrane szkoły, był jeszcze czasem nadziei na powracającą normalność. Jednak „covidowe tsunami” zniszczyło tę normalność w każdej dziedziny życia  – osobistego, rodzinnego, szkolnego. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach tak licznych ograniczeń trudno było realizować to, co założyliśmy wcześniej na cały rok szkolny. Cieszymy się, że były szkoły, które w tym niezwykłym czasie pozytywnie odpowiedziały na nasz apel i, mimo wszelkich trudności, zapaliły przysłowiowy znicz na mogile westerplatczyka, spoczywającego na cmentarzu w pobliżu ich szkoły. Chwała im za to… Zespół Szkół Morskich w Gdańsku wysłał maile z propozycją udziału w naszym projekcie „Znicz dla westerplatczyka” do 148 szkół. Uzyskaliśmy odpowiedzi tylko od 24 z nich. Odpowiedzi te miały różną formę, od potwierdzenia swojego udziału w projekcie do bardziej rozbudowanych w formie sprawozdań oraz zdjęć dokumentujących czynne włączenie się do opieki nad mogiłą.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte i dyrekcja Zespołu Szkół Morskich na wniosek zespołu koordynującego akcję informują, że :

  1. Przedłużamy czas na składanie informacji o udziale w projekcie (nowy termin zostanie podany na początku przyszłego roku szkolnego, w zależności od sytuacji i rozporządzeń MZ i MEN ).
  2. Zespół Szkół Morskich wyśle ponownie do wszystkich szkół informacje o tych zmianach.
  3. Dostarczone dotychczas sprawozdania i zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Klubu Szkół Westerplatte.
  4. Spośród wszystkich sprawozdań zostanie wyłonione te, które najbardziej wpisuje się w cele projektu „Znicz dla westerplatczyka”.
  5. Szkoła, której sprawozdanie zostanie wyróżnione, będzie uhonorowana nagrodą w postaci zaproszenia 6-osobowej delegacji szkoły do Gdańska na spotkanie z rodzinami westerplatczyków i udział w uroczystościach państwowych na Westerplatte 1 września 2021 roku o godz. 04.45 (a także krótki program turystyczny).
  6. Koszta związane z pobytem (nocleg i wyżywienie) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte.
  7. Informacje o wyróżnionej szkole i jej sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie KSW i ZSM.

(AS/ZP - 07.06.2021)

 

Pierwsze podsumowanie – komunikat

    Zespół w składzie: Agnieszka Dombrowska, Ryszard Dombrowski, Aneta Małasiewicz,  Zbigniew Pancer, Aneta Piskorz-Połubok, Piotr Saletnik (zdalnie) , Anna Skibniewskai Hanna Szkodo, dokonał przeglądu i oceny materiałów, nadesłanych od czasu rozpoczęcia projektu Znicz dla westerplatczyka.

Komisja stwierdziła jednogłośnie, że założenia projektu najlepiej spełnia Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie.

   Szczecińska SP nr 14 dostarczyła w formie prezentacji opis swoich działań w zakresie podtrzymywania pamięci o westerplatczyku Janie Zielińskim oraz formach opieki nad jego mogiłą na pobliskim cmentarzu. Po korekcie pewnych danych faktograficznych prezentacja zostanie udostępniona na stronach Klubu i Zespołu Szkół Morskich.

Zarząd Klubu i Dyrekcja ZSM zaprasza 6-osobową delegację szkoły do Gdańska na spotkanie Rodzin Westerplatczyków i uroczystości na Westerplatte w dniu 1 września.

Koszty pobytu (noclegi w terminie 31.08/01.09/02.09 oraz wyżywienie ) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte. Opiekę nad delegacją będą sprawować uczniowie i nauczyciele ZSM.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wraz ze społecznością szkolną ZSM dziękuje wszystkim szkołom, które mimo covidowych trudności, przyłączyły się do naszego projektu.
Adam Szatkowski – Prezes Klubu Szkół Westerplatte

Hanna Szkodo – Dyrektor ZSM w Gdańsku

(10.06.2020 ; AS/ZP)

 

Prezentacja przygotowana przez uczniów Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie


 Wykaz szkół, które zgłosiły swój akces do projektu

(stan na 13.12.2020r.)

 

 

Nazwa szkoły, miejscowość

Imię i nazwisko westrplatczyka

Zdjęcia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie

Jan Lelej

 

Zespole Szkół w Rzepinie

Henryk Chrul

 

Szkoła Podstawowa w Niegosławicach

Zenon Kubicki

kliknij

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi

Kazimierz Tuczyński

 

Zespół Szkół Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim

Piotr Nowik

zdjęcie1
zdjęcie2

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gostyninie

Stanisław Trela

 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku

Michał Blukis

 

Szkoła Podstawowa w Małogoszczu

Bolesław Nidziński

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach

Ignacy Skowron

kliknij

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian
w Szczecinie

Jan Zieliński

 

Zespół Szkół we Fromborku

Wiktor Białous Bielas

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

Teodor Wiatr

Kliknij

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, gmina Nowy Korczyn, powiat buski

Bolesław Drobek

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie

Józef Maca

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mjra H. Sucharskiego w Ornecie

Aleksander Ortian

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach

Stanisław Bałtowski

 

Zespól Placówek Oświatowych w Kozłowie, Szkoła Podstawowa

Bolesław Więckiewicz

 

 Szkoła Podstawowa w Niebylcu

Jan Ziomek

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkach

Wincenty Kłys

kliknij

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku

Władysław Deik

kliknij

Zespół Szkół Morskich im. Boh. Obrońców Westerplatte w Gdańsku

Julian Dworakowski; Józef Malak

kliknij

Szkoła Podstawow nr 9 w Koninie

Piotra Barańskiego

kliknij

 

 

Myślę, że nikt czytający te słowa nie dziwi się, że projekt Znicz dla westerplatczyka inicjujemy my, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Przecież nasza szkoła mieści się w Nowym Porcie, o „rzut beretem” od Westerplatte, jesteśmy siedzibą Klubu Szkół Westerplatte, spora grupa naszych nauczycieli jest we władzach Klubu, no i patron szkoły... a więc noblesse oblige. I do tego mamy sporą grupę uczniów i nauczycieli, którzy chcą coś dodatkowo zrobić, by o patriotyzmie i wychowaniu nie tylko mówić. I mając takich patronów w nazwie swojej szkoły postanowiliśmy, by pamięć o Westerplatte nie ograniczała się tylko do uroczystości w kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Trzeba także pamiętać o mogiłach żołnierzy z Westerplatte.Wszyscy westerplatczycy zostali odznaczeni Orderem Virtuti Militari, a od 1993 roku są także honorowymi obywatelami Miasta Gdańska. Dobrze więc się stało, że Patronat Honorowy nad naszymi działaniami objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz - kliknij aby otworzyć artykuł

 

W imieniu Zarządu Klubu Szkół Westerplatte zwracam się z apelem do wszystkich nauczycieli i uczniów szkół, nie tylko  zrzeszonych w naszym Klubie, ale także tych wszystkich, którym droga jest pamięć o trudnych momentach polskiej historii. Myślę tu o  Waszym udziale w projekcie, którego inicjatorem jest Zespół Szkół Morskich im. Boh. Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Projekt, nazwany Znicz dla westerplatczyka, będzie skierowany do tych szkół w całej Polsce, w pobliżu których znajdują się cmentarze, a na nich mogiły westerplatczyków. Cel projektu, o którym niedługo szerzej poinformuje dyrekcja Zespołu Szkół Morskich, można krótko streścić słowami refrenu hymnu naszego Klubu „…Niech płynie pieśń w szeroki świat  i głosi pokoleniom, że wyrastamy z ojczyzny tej, która nie gubi bohaterów…”. Do tej pory na prawie 60 grobach westerplatczyków szkoły klubowe umieściły Znak Pamięci. Szkoły, które to uczyniły, proszę o podzielenie się z nami informacją, jak aktualnie podtrzymują pamięć o swoich patronach. Liczę, że pamięć o żołnierzach z Westerplatte podtrzymają też inne szkoły, które będziemy zachęcali do udziału w naszym wspólnym projekcie Znicz dla westerplatczyka.

Prezes Klubu Szkół Westerplatte

Adam Szatkowski

Mogiły żołnierzy z Westerplatte

Od wielu już lat, każdego pierwszego września, wczesnym rankiem - w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej – o godz.04.45, snopy świateł reflektorów przeciwlotniczych i ryk syren oznajmiają początek uroczystych zgromadzeń w Gdańsku, na Westerplatte. Biorą w nich udział zarówno władze państwowe i wojskowe, władze województwa pomorskiego i miasta Gdańska jak i kombatanci i ich rodziny, harcerze, młodzież, duchowni,  często przedstawiciele  innych państw, województw, miast. Wśród zebranych zawsze są członkowie Klubu Szkół Westerplatte, najczęściej reprezentowani przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Od dziewięciu już lat w tych zgromadzeniach biorą udział bliscy żołnierzy z Westerplatte – ich dzieci, wnuki i prawnuki. To dzięki determinacji, a także zaangażowaniu  Prezesa Klubu Adama Szatkowskiego i jego żony Haliny, rodziny westerplatczyków mogą być w rocznicę rozpoczęcia wojny w tym samym miejscu, gdzie we wrześniu 1939 r. walczyli ich przodkowie.

W  dniu 1 września 2009 r., w siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, 94-letni  kapral Ignacy Skowron, jeden z czterech wówczas  żyjących westerplatczyków był tam, gdzie w 1939 roku on, i jego koledzy z Westerplatte, usłyszeli pierwszą salwę rozpoczynającą wojnę. Było wzruszające, jak po oficjalnych przemówieniach prezydenta Lecha Kaczyńskiego, premiera Donalda Tuska i prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rozległ się drżący, dość cichy już głos jednego z ostatnich żyjących żołnierzy  z Westerplatte, przypominającego wszystkim tragiczne losy wojny, swoje  wspomnienia z walki i apelującego o pokój pomiędzy państwami, narodami i ludźmi…    

Dziś po żołnierzach z Westerplatte została tylko historia i mogiły. W zbiorowej pamięci na świecie Westerplatte kojarzy się wszystkim ludziom z rozpoczęciem II Wojny Światowej, która odebrała, często w dużych cierpieniach, zdrowie i życie milionom ludzi na całym świecie oraz przyniosła tyle zniszczeń.Dla nas, Polaków, pamięć i mit o Westerplatte podtrzymują dodatkowo archiwalne nagrania radiowe z września 1939 r., z kultowym już niemal zdaniem z komunikatów wojennych, że „… Westerplatte broni się jeszcze…” i  znana, często przypominana „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, którą K.I. Gałczyński napisał już w 1939 r.

Są też jeszcze mogiły westerplatczyków…

 

kliknij aby otworzyć cały artykuł

 

Strona w budowie

 

Gdańsk, wrzesień 2020  r.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu

 

IX Spotkanie Rodzin Westerplatczyków

 

Gdańsk od 31.08 do 02.09.2020 r.

 

Uczestnicy VIII Spotkania Rodzin Westerplatczyków, które odbyło się z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i XXXVI Sympozjum Klubu Szkól Westerplatte, deklarowali wolę uczestnictwa w kolejnym. Organizator uzyskał Patronat Honorowy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej oraz deklarację współorganizacji i wsparcia materialnego. Zostało to potwierdzone stosowną umową o współpracy.

 

Wysłano, do ponad 120 rodzin, zaproszenia, określając w nich termin spotkania, koszty uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Zgłoszono 24 osoby członków rodziny 10 Westerplatczyków. Ostatecznie 4 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w spotkaniu.

 

Tradycyjnie miejscem zakwaterowania był Dom Studenta Sonata wyżywienie i spotkania odbywały się w Domu Muzyka.

 

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz członkowie zarządu Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem uczestników i omówieniem programu. Miłym akcentem, pierwszego dnia, było wystąpienie prezesów Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza. Pan Romuald Karaś, założyciel Stowarzyszenia, przedstawił sylwetkę śp. Witolda Hulewicza oraz cele jego działalności. Prezes stowarzyszenia, ks. Ireneusz Bruski, uhonorował za pamięć o Westerplatte Nagrodą im. Witolda Hulewicza pana Tadeusza Zdunkiewicza, syna Westerplatczyka Donata Zdunkiewicza. Laureatami nagrody zostali wcześniej: pan dr Andrzej Drzycimski, Adam Szatkowski, Jerzy Pawluczuk, Halina Szatkowska i Zbigniew Pancer. Po przerwie obiadowej pani Iwona Cichoń przedstawiła zadania statutowe Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Wyraziła zadowolenie z pracy Klubu Szkół z rodzinami Westerplatczyków. Zaprezentowała skany dokumentów kilku Westerplatczyków będących w zasobach archiwalnych muzeum. Omówiła też zasady współpracy z rodzinami zainteresowanymi otrzymaniem kopii dokumentów ich bliskich.

 

Kolejnym punktem było spotkanie z dr. Andrzejem Drzycimskim, który zaprezentował nową książkę pt. Westerplatte. Kulisy Niemieckiej Wojny Propagandowej oraz omówił wyniki badań ustalających liczbę obrońców Westerplatte, którzy mogli być więźniami Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Po kolacji odbyło się spotkanie autorskie z panem Romualdem Karasiem, autorem książek o majorze Henryku Sucharskim.

 

1 września udaliśmy się, jako goście honorowi, na Westerplatte, by o godz. 4.45 uczestniczyć w uroczystościach oficjalnych. Przebiegały one w bardzo uroczystej formule z nowymi elementami, np.: zapalenie znicza pokoleń, wysłuchanie specjalnie napisanego na ten dzień utworu muzycznego, salut armatni, przelot samolotów. Wyjątkowym wydarzenie było wręczenie przez pana Prezydenta Andrzeja Dudę not identyfikacyjnych przedstawicielom pięciu rodzin, których szczątki bliskich odnaleziono i zidentyfikowano w 2019 r. w pobliżu cmentarzyka na Westerplatte. Po uroczystościach oficjalnych złożyliśmy wieniec na cmentarzyku, oddając w ten sposób hołd i czcząc pamięć poległych. Wyjątkowym przeżyciem było obejrzenie miejsca ekshumacji 9 szczątków poległych Westerplatczyków.

 

Po porannym pobycie na Westerplatte powróciliśmy do siedziby Muzeum II Wojny Światowej, wcześniej zaproszeni przez dyrekcję na śniadanie. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Sztutowa, by zwiedzić Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny Stutthof. W wyjeździe towarzyszył nam współorganizator spotkań ze strony muzeum pan Kamil Rutecki. Pobyt na terenie muzeum zakończyliśmy krótkim spotkaniem z dyrektorem muzeum i oddaniem hołdu pomordowanym, zapalając znicze i składając wieniec pod pomnikiem.

 

Po powrocie na teren muzeum mieliśmy możliwość poznania wystaw czasowych. Po obiedzie obdarowani upominkami uczestniczyliśmy w konferencji naukowej na temat Polegli na Westerplatte.

 

Tematy konferencji.

1. Pochówki polskich obrońców Westerplatte we wrześniu 1939 r. w świetle źródeł, wspomnień oraz relacji.

2. Pochówki obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 2019 r

3. Problemy analiz medyczno-sądowych w kontekście badań szczątków ludzkich ujawnionych podczas prac archeologicznych prowadzonych w 2019 r. na Westerplatte.

4. Ekshumacja i identyfikacja żołnierzy poległych podczas obrony Westerplatte.

 

Konferencję zakończył premierowy pokaz i dyskusja wokół filmu Obrońcy. Film dokumentalny przedstawia tragiczną historię żołnierzy z Westerplatte, poległych i ukrytych w bezimiennych grobach.

 

Dzień zakończyliśmy kolacją .

 

Trzeciego dnia zwiedziliśmy oddział Muzeum Gdańska, Dom Uphagena. Spotkanie podsumowaliśmy podczas obiadu. Żegnając się, deklarowaliśmy chęć kolejnego spotkania za rok.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wyrażą serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc materialną i organizacyjną:

- dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej,

- dyrekcji i pracownikom Muzeum Gdańska

- dyrekcji Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, 

- kierownictwu, pracownikom Domu Studenta Sonata i Domu Muzyka

 

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków:

- po raz dziewiąty śp.śp. Władysława Chrzana, Donata Zdunkiewicza i Jana Parwickiego;

- po raz ósmy śp. Zdzisława Kałuskiego;

- po raz siódmy śp.śp. Stanisława Salwiraka Wincentego Kłysa;

- po raz czarty śp.śp. Kazimierza Michałowskiego i Stefana Nercia.

 

Organizatorzy:

Klub Szkół Westerplatte; Halina i Adam Szatkowscy, Hanna Szkodo, Aneta Piskorz-Połubok, Krystyna Lempke, Zbigniew Pancer

Muzeum II Wojny Światowej; Kamil Rutecki

Muzeum Gdańska; Jan Marszalec

W imieniu organizatorów

 

Adam Szatkowski