I Sympozjum Klubu Szkół. Zgodnie z ustaleniami z Ciechocinka Zespół Szkół Morskich zorganizował w dniach 6 –7 września spotkania, na które zgłosiły się 33 szkoły, a uczestniczyło 30 delegacji. Zjazd odbył się na terenie Ośrodka Wczasowego Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku Stogach.

Zjazd zaszczyciło swoja obecnością 24 Westerplatczyków oraz Pani Stanisława Górnikiewicz.

Robocze spotkania delegacji szkół skończyły się:

  • Przekształceniem spotkania w I Ogólnopolskie Klubu Szkół „Westerplatte” Przyjęcie statutu i nazwy klubu.
  • Wyborami zarządu klubu.
  • Wyłonieniem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, który dokona jego rejestracji w Urzędzie i Sądzie Wojewódzkim.

Uczestnicy I Sympozjum odbyli również wycieczkę po Gdańsku, Porcie, Straży Granicznej, a także uczestniczyli w uroczystościach na Westerplatte.