Wykaz szkół, które zgłosiły swój akces do projektu

(stan na 13.12.2020r.)

 

 

Nazwa szkoły, miejscowość

Imię i nazwisko westrplatczyka

Zdjęcia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie

Jan Lelej

 

Zespole Szkół w Rzepinie

Henryk Chrul

 

Szkoła Podstawowa w Niegosławicach

Zenon Kubicki

kliknij

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi

Kazimierz Tuczyński

 

Zespół Szkół Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim

Piotr Nowik

zdjęcie1
zdjęcie2

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gostyninie

Stanisław Trela

 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku

Michał Blukis

 

Szkoła Podstawowa w Małogoszczu

Bolesław Nidziński

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach

Ignacy Skowron

kliknij

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian
w Szczecinie

Jan Zieliński

 

Zespół Szkół we Fromborku

Wiktor Białous Bielas

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

Teodor Wiatr

Kliknij

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, gmina Nowy Korczyn, powiat buski

Bolesław Drobek

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie

Józef Maca

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mjra H. Sucharskiego w Ornecie

Aleksander Ortian

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach

Stanisław Bałtowski

 

Zespól Placówek Oświatowych w Kozłowie, Szkoła Podstawowa

Bolesław Więckiewicz

 

 Szkoła Podstawowa w Niebylcu

Jan Ziomek

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkach

Wincenty Kłys

kliknij

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku

Władysław Deik

kliknij

Zespół Szkół Morskich im. Boh. Obrońców Westerplatte w Gdańsku

Julian Dworakowski; Józef Malak

kliknij

Szkoła Podstawow nr 9 w Koninie

Piotra Barańskiego

kliknij