Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pana Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Wyrazy współczucia kierujemy do rodziny, bliskich oraz współpracowników.
Wciąż trudno nam uwierzyć w to, co się stało. 
Dziękujemy, że przez lata wspierał Pan działalność Klubu Szkół Westerplatte
patronując wielu naszym działaniom między innymi
corocznym Spotkaniom Rodzin Westerplatczyków.

Liczyliśmy, że w sierpniu spotkamy się po raz kolejny. Los zdecydował inaczej.
Pozostanie Pan w naszej pamięci, Panie Prezydencie.