Znaczek Klubu

   Zgodnie z ustaleniami II Sympozjum wykonano znaczek Klubu w formie naklejki samoprzylepnej. Stanowi on pierwszy element symboliki klubowej.

 

Sztandar Klubu

   Sztandar Klubu powstał wg projektu uczennicy Szkoły Podstawowej w Resku Magdaleny Serafińskiej i nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Przasnyszu Romana Wierzbickiego wykonano w Zakładzie Haftów Artystycznych Danuta Trzeciak i Halina Wenecka w Starogardzie Gdańskim

   Sztandar poświęcił w Katedrze Wawelskiej Ks. Kardynał Franciszek Macharski a wręczyli Kurator Oświaty w Krakowie Jerzy Lackowski i Wicedyrektor Oświaty w Gdańsku Ferdynand Frausart przy Krakowskim Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 28 kwietnia 1995 roku w czasie IX Sympozjum Klubu Szkół „Westerplatte”. Pierwszy poczet stanowili uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego Krakowie, harcerze Drużyny Harcerskiej „Wagnaty”:
Konrad Kus, Wojciech Giebiuta, Mariusz Zygmunt

Znak Pamięci

   Realizacja zadania umieszczenia na grobach Westerplatczyków opracowanego przez profesora Duszenkę a przyjętego na III Sympozjum znaku, było długofalowym zadaniem dla prawie wszystkich szkół członkowskich. Odlew znaku wykonany został w warsztatach Zespołu Szkół Morskich Gdańsku. Koszty związane z wykonaniem pokryte zostały ze środków Klubu. Zarząd wystąpił do wszystkich rodzin zmarłych, których adresy są w posiadaniu przez Klub, o wyrażenie zgody na umieszczenie znaku, Otrzymano odpowiedzi od 42 rodzin, w tym pozytywnych 39 i negatywnych 3. Zgody rodzin wysłano do szkół najbliższych miejsca grobu zmarłego Westerplatczyka. Otrzymano potwierdzenie przyjęć do realizacji zadania przez niektóre szkoły. Były również odpowiedzi negatywne. Znaki Pamięci były do odebrania na Sympozjum lub w siedzibie Klubu w Gdańsku, Klub oczekiwał na przesłanie dokumentacji fotograficznej obrazującej fakt instalowania Znaku Pamięci. Zadanie to winno zacieśnić współpracę szkół z rodzinami Westerplatczyków.