„Znicz dla westerplatczyka" – osłona 2021/2022

    Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy kolejną odsłonę projektu „Znicz dla westerplatczyka”. Czas nauczania zdalnego ograniczył nasze działania, uniemożliwił realizację planów na taką skalę, jaką założyliśmy.

    W poprzednim roku szkolnym wysłaliśmy maile z zaproszeniem do projektu, którego celem było uczczenie pamięci bohaterów Westerplatte poprzez zadbanie o ich mogiły, do 148 szkół. Na nasz apel odpowiedziało około 30 szkół. Nie jest to efekt, który nas satysfakcjonuje, dlatego ponownie zwracamy się z propozycją do szkół, mając nadzieję, że unikniemy nauczania zdalnego w tak skrajnej formie, jak to miało miejsce w poprzednim roku, a tym samym więcej szkół zadeklaruje udział w projekcie.

    Wysyłamy maile do szkół położonych w pobliżu cmentarzy, na których znajdują się mogiły westerplatczyków. Do tych, które w poprzednim roku nie zareagowały na naszą propozycję, ale także do tych, które już przystąpiły do projektu. Zależy nam bowiem, aby zadbać o wszystkie mogiły westerplatczyków znajdujące się na terenie naszego kraju i aby te działania nie były jednorazowe, ale przeszły do tradycji poszczególnych szkół. Liczymy, że uczczenie pamięci bohatera będzie przybierało różne formy.

    Czekamy na deklaracje przystąpienia szkół do projektu do 20 października 2021, a do 20 kwietnia 2022 prosimy o przesyłanie ostatecznych sprawozdań z podjętych działań. Do końca maja planujemy podsumowanie naszych działań.

Dyrektor Zespołu Szkół Morskich
Hanna Szkodo
(04.10.2021)

    

„Znicz dla westerplatczyka" - edycja I

Zbliżający się koniec roku szkolnego, dziwnego i stresującego, zobowiązuje nas do omówienia  naszej akcji „Znicz dla westerplatczyka”. Czas, w którym zastanawialiśmy się nad naszym projektem, ustalaliśmy formy pracy i za pomocą poczty elektronicznej powiadamialiśmy wybrane szkoły, był jeszcze czasem nadziei na powracającą normalność. Jednak „covidowe tsunami” zniszczyło tę normalność w każdej dziedziny życia  – osobistego, rodzinnego, szkolnego. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach tak licznych ograniczeń trudno było realizować to, co założyliśmy wcześniej na cały rok szkolny. Cieszymy się, że były szkoły, które w tym niezwykłym czasie pozytywnie odpowiedziały na nasz apel i, mimo wszelkich trudności, zapaliły przysłowiowy znicz na mogile westerplatczyka, spoczywającego na cmentarzu w pobliżu ich szkoły. Chwała im za to… Zespół Szkół Morskich w Gdańsku wysłał maile z propozycją udziału w naszym projekcie „Znicz dla westerplatczyka” do 148 szkół. Uzyskaliśmy odpowiedzi tylko od 24 z nich. Odpowiedzi te miały różną formę, od potwierdzenia swojego udziału w projekcie do bardziej rozbudowanych w formie sprawozdań oraz zdjęć dokumentujących czynne włączenie się do opieki nad mogiłą.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte i dyrekcja Zespołu Szkół Morskich na wniosek zespołu koordynującego akcję informują, że :

  1. Przedłużamy czas na składanie informacji o udziale w projekcie (nowy termin zostanie podany na początku przyszłego roku szkolnego, w zależności od sytuacji i rozporządzeń MZ i MEN ).
  2. Zespół Szkół Morskich wyśle ponownie do wszystkich szkół informacje o tych zmianach.
  3. Dostarczone dotychczas sprawozdania i zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Klubu Szkół Westerplatte.
  4. Spośród wszystkich sprawozdań zostanie wyłonione te, które najbardziej wpisuje się w cele projektu „Znicz dla westerplatczyka”.
  5. Szkoła, której sprawozdanie zostanie wyróżnione, będzie uhonorowana nagrodą w postaci zaproszenia 6-osobowej delegacji szkoły do Gdańska na spotkanie z rodzinami westerplatczyków i udział w uroczystościach państwowych na Westerplatte 1 września 2021 roku o godz. 04.45 (a także krótki program turystyczny).
  6. Koszta związane z pobytem (nocleg i wyżywienie) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte.
  7. Informacje o wyróżnionej szkole i jej sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie KSW i ZSM.

(AS/ZP - 07.06.2021)

 

Pierwsze podsumowanie – komunikat

    Zespół w składzie: Agnieszka Dombrowska, Ryszard Dombrowski, Aneta Małasiewicz,  Zbigniew Pancer, Aneta Piskorz-Połubok, Piotr Saletnik (zdalnie) , Anna Skibniewskai Hanna Szkodo, dokonał przeglądu i oceny materiałów, nadesłanych od czasu rozpoczęcia projektu Znicz dla westerplatczyka.

Komisja stwierdziła jednogłośnie, że założenia projektu najlepiej spełnia Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie.

   Szczecińska SP nr 14 dostarczyła w formie prezentacji opis swoich działań w zakresie podtrzymywania pamięci o westerplatczyku Janie Zielińskim oraz formach opieki nad jego mogiłą na pobliskim cmentarzu. Po korekcie pewnych danych faktograficznych prezentacja zostanie udostępniona na stronach Klubu i Zespołu Szkół Morskich.

Zarząd Klubu i Dyrekcja ZSM zaprasza 6-osobową delegację szkoły do Gdańska na spotkanie Rodzin Westerplatczyków i uroczystości na Westerplatte w dniu 1 września.

Koszty pobytu (noclegi w terminie 31.08/01.09/02.09 oraz wyżywienie ) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte. Opiekę nad delegacją będą sprawować uczniowie i nauczyciele ZSM.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wraz ze społecznością szkolną ZSM dziękuje wszystkim szkołom, które mimo covidowych trudności, przyłączyły się do naszego projektu.
Adam Szatkowski – Prezes Klubu Szkół Westerplatte

Hanna Szkodo – Dyrektor ZSM w Gdańsku

(10.06.2020 ; AS/ZP)

 

Prezentacja przygotowana przez uczniów Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie