Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
„VI Spotkanie Rodzin Westerplatczyków”
Gdańsk 31.08 – 02.09 2017 r.

 

         Ponowne pozytywne opinie uczestników V Spotkania i deklaracje uczestnictwa
w kolejnym, jak również deklaracje współpracy i pomocy kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej, stanowiły argumenty do podjęcia działań organizacyjnych przygotowujących
VI Spotkanie. Zwrócono się w styczniu 2017 roku do Prezydenta Miasta Gdańska
z wnioskiem o objęcie Spotkania honorowym patronatem. Pan Prezydent poinformował
w lutym organizatora o objęciu po raz kolejny patronatem VI Spotkanie. Równocześnie złożyliśmy prośbę o dofinansowanie spotkania wzorem lat poprzednich do dyrektora Muzeum
II Wojny Światowej. Rozmowy w tej sprawie prowadził z poprzednią i nową dyrekcją pan Kamil Rutecki. Stosowna umowa została podpisana w lipcu.
      Organizator wysłał do ponad 120 rodzin zaproszenie, w którym określono: termin, koszty uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Uczestnikami spotkania było 50 osób w tym
46 to rodziny 14 Westerplatczyków, oraz przedstawiciele  Klubu Szkół Westerplatte. Uczestnicy zakwaterowani zostali w Domu Studenta Akademii Muzycznej „Sonata” w Gdańsku, przy
ul. Łąkowej ½.

Pełny tekst sprawozdania z III Spotkanie Rodzin Westerplatczyków