W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Klubu, w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, odbyło się spotkanie członków Zarządu Klubu z Gdańska z dyrektorem ZSM Ryszardem Dombrowskim. W trakcie długiej dyskusji przeanalizowano możliwe rozwiązania, związane z dalszą kontynuacją działalności naszego Klubu po śmierci Prezesa Adama Szatkowskiego. Stwierdzono jednomyślnie, że najlepszym rozwiązaniem jest szybkie zwołanie kolejnego sympozjum, mającego głównie charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na kolejne więc, już 37 sympozjum naszego Klubu, zaprasza do Gdańska w dniach 31.08 – 02.09.2023 dyrektor ZSM Ryszard Dombrowski. Trudności, spowodowane bardzo krótkim terminem, a także charakter sympozjum zmusza nas do wielu ograniczeń. Zaproszenie będzie więc obejmowało tylko dyrektora szkoły i nauczyciela zajmującego się w szkole (aktualnie lub w przeszłości) sprawami Westerplatte. Wszelkie szczegóły i program sympozjum zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Jednocześnie z sympozjum odbędzie się w tym samym terminie kolejne spotkanie Rodzin Westerplatczyków. Zarządowi Klubu w jego organizacji pomagać będą p. Kałuscy z Rodzin Westerplatczyków wspólnie z p. J. Paczkowską z SP nr 4 z Wyszkowa. 

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy prawnie i moralnie odpowiedzialni za dalsze kontynuowanie działalności Klubu Szkół Westerplatte. Pewnie już w trochę innej formie, bo inne są czasy, ale zgodnie z założeniami tych, co przed 33 laty zakładali Klub tak, jak sobie to wymyślił Adam Szatkowski.

Hanna Szkodo
Zbigniew Pancer