W imieniu Zarządu Klubu Szkół Westerplatte zwracam się z apelem do wszystkich nauczycieli i uczniów szkół, nie tylko  zrzeszonych w naszym Klubie, ale także tych wszystkich, którym droga jest pamięć o trudnych momentach polskiej historii. Myślę tu o  Waszym udziale w projekcie, którego inicjatorem jest Zespół Szkół Morskich im. Boh. Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Projekt, nazwany Znicz dla westerplatczyka, będzie skierowany do tych szkół w całej Polsce, w pobliżu których znajdują się cmentarze, a na nich mogiły westerplatczyków. Cel projektu, o którym niedługo szerzej poinformuje dyrekcja Zespołu Szkół Morskich, można krótko streścić słowami refrenu hymnu naszego Klubu „…Niech płynie pieśń w szeroki świat  i głosi pokoleniom, że wyrastamy z ojczyzny tej, która nie gubi bohaterów…”. Do tej pory na prawie 60 grobach westerplatczyków szkoły klubowe umieściły Znak Pamięci. Szkoły, które to uczyniły, proszę o podzielenie się z nami informacją, jak aktualnie podtrzymują pamięć o swoich patronach. Liczę, że pamięć o żołnierzach z Westerplatte podtrzymają też inne szkoły, które będziemy zachęcali do udziału w naszym wspólnym projekcie Znicz dla westerplatczyka.

Prezes Klubu Szkół Westerplatte

Adam Szatkowski

Członkowie Klubu Szkół Westerplatte realizują zadanie pod nazwą Znak Pamięci. Polega ono na umieszczeniu na grobach Westerplatczyków symboli – Znaków Pamięci. Są one miniaturowymi odlewami krzyży, znajdujących się na pomnikach żołnierzy poległych na Westerplatte.

Więcej informacji na temat realizacji zadania znajduje się w publikacji, do której link umieszczony jest poniżej.

Otwórz publikację

   Idea powstania Klubu, który skupia szkoły imię dowódcy obrony Westerplatte mjr Henryka Sucharskiego powstała w zamyśle dyrektora Szkoły Podstawowej w Resku Adama Szatkowskiego. Miejscowość Resko to niespełna 5 tysięczne miasteczko leżące na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szkoła Podstawowa w Resku w okresie przed zgłoszeniem idei powołania Klubu była organizatorem Ogólnopolskich Turniejów w piłce ręcznej chłopców szkół podstawowych im. Mjr Henryka Sucharskiego. Uczestnikami tych imprez sportowcy były między innymi szkoły ze Sławna, Szczecina, Kwidzyna i Bydgoszczy.

    W roku szkolnym 1988/89 Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski poparły wniosek dyrektora szkoły wystąpienia z inicjatywą powołania Klubu na zjeździe Westerplatczyków we wrześniu 1989 r.
W Gdańsku. Organizatorem zjazdu w 50 rocznicę września było ZBOWiD z Gdańska Nowego Portu, któremu prezesowała Pani Stanisława Górnikiewicz. Przyjęcie przez szkołę inicjatywy powołania Klubu zaowocowało opracowaniem apelu, z którym wystąpiła delegacja Szkoły podstawowej z Reska na spotkaniu Westerplatczyków z delegacjami szkół w Domu Technika w Gdańsku przy u. Rajskiej.

    Delegacji przewodniczył dyrektor szkoły Adam Szatkowski. Apel odczytali uczniowie Justyna Michalczyszyn i Krystyna Plenzler. Po jego odczytaniu i skomentowaniu celów i zadań Klubu zainteresowane szkoły zostały zaproszone na spotkanie organizacyjne w marcu 1990 r. Do Reska. Na tym etapie inicjatywa ograniczała się do skupienia tylko szkół podstawowych noszących imię mjr Henryka Sucharskiego. Zgłoszoną inicjatywą poparł bardzo entuzjastycznie Westerplatczyk Pan Stanisław Trela z Gostynina.

   Dysponując adresami szkół z terenu kraju, który to wykaz udostępniła Pani Stanisława Górnikiewicz, zaproszono do Reska delegacje szkół podstawowych, odstępując już od zamiaru działania tylko ze szkołami im. Mjr Henryka Sucharskiego.

    Zjazd w Resku nazwano spotkaniem w sprawie powołania Klubu Szkół „Westerplatte”. Chęć uczestnictwa w nim zgłosiło 12 szkół z przyjechało 10. W spotkaniu wzięła udział grupa 5 Westerplatczyków a także pani Stanisława Górnikiewicz. Spotkanie, obok części oficjalnej w której ponownie omówiono ideę powołania Klubu, miało również część roboczą, w trakcie której uczestniczące w spotkaniu delegacje szkół prezentowały materiały obrazujące pracę z patronem w swoich placówkach. Materiały te stanowiły zalążek powstania Klubu.

  Organizatorzy przygotowali również projekt Statutu Klubu. Własny projekt przedstawili również Pan Stanisława Trela. Dyskusja nad tymi dokumentami dała możliwość wymiany doświadczeń z pracy i w sposób jednoznaczny przekonała uczestniczące delegacje o potrzebie powołania stowarzyszenia. Spotkanie w Resku zakończyło się sformułowaniem apelu do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których zaproszono je na spotkanie we wrześniu 1990 r do Gdańska. Wraz z apelem przesłano projekt Statutu Klubu. Zaproponowano na siedzibę Klubu miasto Gdańsk.

Ważnym etapem powstania Klubu było spotkanie Westerplatczyków w Ciechocinku. Uczestniczył w nim zaproszony przez organizatorów na prośbą Pana Stanisława Treli dyrektor Szkoły Podstawowej w Resku Adam Szatkowski, a także dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku Pan Zbigniew Pancer. Spotkanie na terenie szkoły Nr 3 w Ciechocinku kończy się ustaleniem wspólnego zorganizowania spotkania w Gdańsku i przyjęcie roli organizatora spotkania przez Zespół Szkół Morskich.

I Sympozjum Klubu Szkół. Zgodnie z ustaleniami z Ciechocinka Zespół Szkół Morskich zorganizował w dniach 6 –7 września spotkania, na które zgłosiły się 33 szkoły, a uczestniczyło 30 delegacji. Zjazd odbył się na terenie Ośrodka Wczasowego Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku Stogach.

Zjazd zaszczyciło swoja obecnością 24 Westerplatczyków oraz Pani Stanisława Górnikiewicz.

Robocze spotkania delegacji szkół skończyły się:

  • Przekształceniem spotkania w I Ogólnopolskie Klubu Szkół „Westerplatte” Przyjęcie statutu i nazwy klubu.
  • Wyborami zarządu klubu.
  • Wyłonieniem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, który dokona jego rejestracji w Urzędzie i Sądzie Wojewódzkim.

Uczestnicy I Sympozjum odbyli również wycieczkę po Gdańsku, Porcie, Straży Granicznej, a także uczestniczyli w uroczystościach na Westerplatte.

       Apel o potrzebie powołania Klubu Szkół Westerplatte został odczytany podczas Zjazdu Westerplatczyków i szkół noszących imię w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Gdańsku  4 września 1989r, w którym to uczestniczyła delegacja naszej szkoły w składzie: dyrektor p. Adam Szatkowski oraz uczniowie: Justyna Michalczyszyn i Krystian Plenzler. To właśnie oni zaprosili delegacje szkół do Reska.

          Na spotkanie, które odbyło się w dniach 9-11.III.1990 przybyły delegacje 10 szkół z Gdańska, Tczewa, Gniezna, Prabut Opola, Ustki, Barlinka, Sławna i Szczecina. Młodzież miała okazję spotkać się z autorką książki pt.: „Lwy z Westerplatte” p. Stanisławą Górnikiewicz oraz z sześcioma Westerplatczykami: p. Franciszkiem Bartoszak, p. Wiktorem Bielasem, p. Julianem Dworakowskim, p. Stanisławem Trelą, p. Janem Wojtowiczem, p. Bronisławem Żukiem,, którzy przybliżyli historię walk na Westerplatte. Celem tego spotkania była też wymiana doświadczeń w pracy z patronem majorem Henrykiem Sucharskim.

          Pól roku później, w dniach 6-7 września 1990r. Odbyło się w Gdańsku założycielskie spotkanie delegatów zainteresowanych szkół całej Polski, na którym powołano Klub Szkół Westerplatte.
W uroczystości tej wzięło udział 24 Westerplatczyków, kapelan ks. prałat Antoni Owczarek i p. Stanisława Górnikiewicz. Na I sympozjum wybrano zarząd Klubu, którego prezesem został dyrektor naszej szkoły p. Adam Szatkowski. Funkcję tę pełni do chwili obecnej.

         Klub Szkół Westerplatte zrzesza ponad sześćdziesięciu członków. Działa na terenie całej Polski, od morza do Tatr.