W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Klubu, w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, odbyło się spotkanie członków Zarządu Klubu z Gdańska z dyrektorem ZSM Ryszardem Dombrowskim. W trakcie długiej dyskusji przeanalizowano możliwe rozwiązania, związane z dalszą kontynuacją działalności naszego Klubu po śmierci Prezesa Adama Szatkowskiego. Stwierdzono jednomyślnie, że najlepszym rozwiązaniem jest szybkie zwołanie kolejnego sympozjum, mającego głównie charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na kolejne więc, już 37 sympozjum naszego Klubu, zaprasza do Gdańska w dniach 31.08 – 02.09.2023 dyrektor ZSM Ryszard Dombrowski. Trudności, spowodowane bardzo krótkim terminem, a także charakter sympozjum zmusza nas do wielu ograniczeń. Zaproszenie będzie więc obejmowało tylko dyrektora szkoły i nauczyciela zajmującego się w szkole (aktualnie lub w przeszłości) sprawami Westerplatte. Wszelkie szczegóły i program sympozjum zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Jednocześnie z sympozjum odbędzie się w tym samym terminie kolejne spotkanie Rodzin Westerplatczyków. Zarządowi Klubu w jego organizacji pomagać będą p. Kałuscy z Rodzin Westerplatczyków wspólnie z p. J. Paczkowską z SP nr 4 z Wyszkowa. 

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy prawnie i moralnie odpowiedzialni za dalsze kontynuowanie działalności Klubu Szkół Westerplatte. Pewnie już w trochę innej formie, bo inne są czasy, ale zgodnie z założeniami tych, co przed 33 laty zakładali Klub tak, jak sobie to wymyślił Adam Szatkowski.

Hanna Szkodo
Zbigniew Pancer

Spieszymy z informacją, że rozpoczynamy kolejną, trzecią już, edycję projektu „Znicz dla westerplatczyka”.

Wierni pamięci bohaterskich obrońców Westerplatte ponownie zwracamy się do szkół gotowych wesprzeć nas w tym przedsięwzięciu. Zarówno do tych, które wcześniej odpowiedziały na nasz apel, aby kontynuowały swe działania, ale przede wszystkim do tych, które nie podjęły jeszcze inicjatywy. Ponownie przypominamy o celu, który nam przyświeca, a mianowicie objęciu opieką grobów westerplatczyków na terenie całej Polski, aby „ocalić od zapomnienia”, a tym samym oddać cześć bohaterom Westerplatte.

Tym razem, poza opieką nad grobem, proponujemy przedstawicielom szkół, aby upamiętnili swojego bohatera wystawą poświęconą jego historii. Przesłane zdjęcia, tradycyjnie już, wezmą udział w konkursie.

Liczymy na aktywny udział w projekcie uczniów naszej szkoły. Od lat opiekę nad grobami przejmują kolejne pokolenia pierwszoklasistów, którzy przy okazji poznają tradycję szkoły i historię naszych bohaterów.

Trzecią edycję projektu „Znicz dla westerplatczyka” uważamy za otwartą.

 

                                                                                                    Koordynatorki projektu

                                                                               Agnieszka Dombrowska i Anna Skibniewska

 

 Wykaz szkół, które zgłosiły swój akces do projektu

(stan na 13.12.2020r.)

 

 

Nazwa szkoły, miejscowość

Imię i nazwisko westrplatczyka

Zdjęcia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza
w Ostródzie

Jan Lelej

 

Zespole Szkół w Rzepinie

Henryk Chrul

 

Szkoła Podstawowa w Niegosławicach

Zenon Kubicki

kliknij

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi

Kazimierz Tuczyński

 

Zespół Szkół Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim

Piotr Nowik

zdjęcie1
zdjęcie2

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gostyninie

Stanisław Trela

 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku

Michał Blukis

 

Szkoła Podstawowa w Małogoszczu

Bolesław Nidziński

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach

Ignacy Skowron

kliknij

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian
w Szczecinie

Jan Zieliński

 

Zespół Szkół we Fromborku

Wiktor Białous Bielas

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

Teodor Wiatr

Kliknij

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie, gmina Nowy Korczyn, powiat buski

Bolesław Drobek

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie

Józef Maca

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mjra H. Sucharskiego w Ornecie

Aleksander Ortian

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach

Stanisław Bałtowski

 

Zespól Placówek Oświatowych w Kozłowie, Szkoła Podstawowa

Bolesław Więckiewicz

 

 Szkoła Podstawowa w Niebylcu

Jan Ziomek

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkach

Wincenty Kłys

kliknij

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku

Władysław Deik

kliknij

Zespół Szkół Morskich im. Boh. Obrońców Westerplatte w Gdańsku

Julian Dworakowski; Józef Malak

kliknij

Szkoła Podstawow nr 9 w Koninie

Piotra Barańskiego

kliknij

 

 

Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas, pełen zadumy, życzliwości i nadziei.

Pragnę przekazać życzenia przede wszystkim zdrowia, codziennego uśmiechu, spokojnego czasu spędzonego w gronie najbliższych, radości z każdej chwili i żeby odradzająca się na powrót przyroda napełniła nas wiarą w spełnienie wszystkich marzeń.

Nie zapominajmy również o tych, którzy w ostatnim czasie odeszli od nas. Niech słowa Wisławy Szymborskiej, które najlepiej obrazują, jak ważna jest pamięć o zmarłych, przypominają nam o nieżyjących już osobach, które żywe pozostają w naszych wspomnieniach “UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, DOKĄD PAMIĘCIĄ IM SIĘ PŁACI.”

Ryszard Dombrowski

Prezes Klubu Szkół Westerplatte

 

 

Pożegnanie Zbigniewa Pancera

Dla całego świata możesz być nikim,

dla kogoś możesz być całym światem.
 A oto mój sekret. Jest bardzo prosty:
 dobrze widzi się tylko sercem.
 Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu...

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

 

W poniedziałek 11 września 2023 roku odszedł od nas Zbigniew Pancer...

...Człowiek pełen pasji i zaangażowania. Inicjator pomysłów. Nie przesadzając można powiedzieć, że był wizjonerem; widział wcześniej to, do czego inni musieli dopiero dojrzeć. Doskonały menadżer. Przesiąknięty optymizmem. W sercu - zawsze otwarty dla drugiego człowieka, w głowie -pełen idei, w marzeniach – szereg planów. Dyrektor – Legenda Zespołu Szkół Morskich. Pełnił funkcję od 1989 do 2012 roku. Współzałożyciel, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia - Klub Szkół Westerplatte, które w tym roku obchodzi 33 rocznicę powstania.

Kochał ZSM. Mawiał, że do Morskiej chodzą najpiękniejsze uczennice i najprzystojniejsi uczniowie. Traktował ZSM jak drugą rodzinę. Odszedł i będzie nam go brakowało, ale zapewniamy, że w naszej pamięci zostanie na zawsze.

Zaczęliśmy od cytatu, nie przez przypadek. Wiemy jak Pan lubił tę formę ekspresji artystycznej. I wiemy już teraz dlaczego – bo pozwala spojrzeć raz jeszcze na to, co jest lubiane i kochane. Przypomnieć sobie o rzeczach ważnych i ważniejszych.

Na koniec kilka wyjątkowych cytatów z „Małego Księcia”, którym bez wątpienia Pan dla Zespołu Szkół Morskich był. Wiemy, że dosłownie one Pana opisują. Panie Dyrektorze, niech one Pana serce „przytulą”, bo są piękne, tak jak piękną historię swoim życiem Pan napisał.

Jednak zanim cytaty – jako obecny dyrektor ZSM, Pana kolejny następca – chciałbym Panu teraz wręczyć Różę, taką wyjątkową i jedyną na świecie, którą opiekował się Mały Książę, która uczy, jak ważna jest przyjaźń i miłość, i że przyjaźń to uczucie dobre i przyjemne, ale „niesie ryzyko łez", których i my doświadczamy teraz … Był Pan dla mnie i dla Naszej Szkoły jak najpiękniejsza, niezwykła i … dobra Róża …

„Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.”

„Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie:, „Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?” Oni spytają was: „Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec?” Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z pelargoniami w oknach i gołębiami na dachu” – nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem dom za sto tysięcy franków”. Wtedy krzykną: „Jaki to piękny dom!”

„Dowodem istnienia Małego Księcia jest to, że jest zachwycający, śmieje się i życzy sobie baranka. Kiedy ktoś pragnie baranka, stanowi to dowód, że istnieje naprawdę.”

„Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.”

„Gdy ktoś kocha różę, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów gwiazd, wystarczy mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie: Na którejś z nich jest moja róża…”

„Gdy się chce być dowcipnym, trzeba czasem skłamać.”

„Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko…”

„Jeśli będziesz przychodził przykładowo o czwartej, zacznę być szczęśliwy już o trzeciej.”

„Jesteście piękne, lecz próżne – powiedział im jeszcze. Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem. Ponieważ ją przykrywałem kloszem. Ponieważ ją właśnie osłaniałem. Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienice (z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle). Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia. Ponieważ… jest moją różą.”

„Ludzie z Twojej planety hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie… i nie znajdują w nich tego, czego szukają… A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży.”

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.”

„Przyjaźń poznaje się po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.”

„Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.”

„Kiedy będziesz patrzył nocą w niebo, będzie ci się wydawało, że wszystkie gwiazdy śmieją się do ciebie, ponieważ ja będę uśmiechał się na jednej z nich.”

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

Żegnaj Dyrektorze, Zbyszku

 

Informacje o uroczystościach pogrzebowych pod linkiem poniżej:

https://zielen.pl/nekrolog/zbigniew-edward-pancer/

 

 


Pożegnanie Adama Szatkowskiego

   W dniu 12 kwietnia, w samo południe, w kościele parafialnym w Resku rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe naszego Prezesa Adama Szatkowskiego. W ceremoniach pogrzebowych wzięło udział wielu mieszkańców Reska, byłych Jego uczniów, nauczyciele Jego szkoły, władze samorządowe i powiatowe, przedstawiciele wielu instytucji oraz duża grupa kapłanów, pod przewodnictwem arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego.

    Dyrektor Zespołu Szkół Morskich Ryszard Dombrowski umożliwił udział w uroczystościach delegacji Zespołu Szkół Morskich ze sztandarami Klubu i szkoły, a także innych szkół klubowych z Gdańska (III LO – Cezary Tulin, Tomasz Szpakowski,  IV LO – dyr. Beata Czaja, Danuta Anuszewska, SP nr 45 – Izabella Posłuszny), z Kwidzyna – Jolanta Obód, Dzierżoniowa i Krakowa – Bogusław Kucharek. W delegacji obecni byli także członkowie Zarządu Klubu – Hanna Szkodo, Aneta Piskorz - Połubok, Krystyna Lempke, Zbigniew Pancer. Do tej delegacji dołączył – jako przedstawiciel Rodzin Westerplatczyków - również p. Tomasz Zdunkiewicz z Ujazdu. Obecny był także przedstawiciel Muzeum II Wojny Światowej Kamil Rutecki oraz dr Andrzej Drzycimski, a także p. Romuald. Karaś, autor książek o majorze Sucharskim.

    Do Reska dotarły także inne osoby związane z Klubem – delegacja z Cichego, w góralskich strojach i sztandarem szkoły, oraz państwo Kałuscy z Rodzin Westerplatczyków.

     W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang wraz z pocztem sztandarowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Pani Kurator będąc dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rutkach wyszła ze skuteczną inicjatywą nadania szkole imienia Obrońców Westerplatte  (1998 r.). Podczas tej uroczystości było czterech spośród wówczas żyjących Westerplatczyków i ich Rodziny. Pani Kurator jako członek Klubu wraz ze Szkołą w Rutkach w 2011 r.  we współpracy ze ś. p. Adamem Szatkowskim i Rodziną Westerplatczyka umieściła na grobie ppor. Czesława Dzierzgowskiego w Nowogrodzie k. Łomży Znak Pamięci.

    Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. Arcybiskup, a w trakcie mszy w kazaniu przedstawiono zarys działalności Adama Szatkowskiego, Jego dokonania i ślady, które zostawił w Swej działalności pedagogicznej i samorządowej. Po mszy wygłoszono kilka mów pożegnalnych, jedną z nich było pożegnanie wygłoszone przez Zbigniewa Pancera, który w imieniu Zarządu Klubu i Rodzin Westerplatczyków powiedział m. innymi:

   „Jest zrządzeniem losu, że dziś, w prawej nawie kościoła, na pierwszym planie pocztów sztandarowych, uczeń Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, w marynarskim mundurze, trzyma w rękach sztandar Klubu Szkół Westerplatte.
   Sztandar, którego ostateczny projekt powstał tu, w Waszym Resku, a który został wykonany na Kociewiu, w Starogardzie Gdańskim. Sztandar został uroczyście przekazany Adamowi przez ówczesnych kuratorów oświaty – małopolskiego i pomorskiego, pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie, a później uroczyście poświęcony w Katedrze na Wawelu przez kardynała Franciszka Macharskiego. Dziś sztandar Klubu towarzyszy Adamowi w ostatniej drodze…
   To Adam, na przełomie 1989/1990 roku, na spotkaniach westerplatczyków i delegacji kilku szkół w Gdańsku, Ciechocinku i Resku wpadł na genialnie prosty pomysł, by połączyć w zespół, w Klub - szkoły, które za patrona mają żołnierza lub wszystkich żołnierzy z Westerplatte. I tak się stało, od 1990 roku działa, dzięki pomysłowi Adama, nasz Klub Szkół Westerplatte.
   Od tego roku odbyło się w sumie 36 Sympozjów, które pozwoliły delegacjom poznać dokonania szkół klubowych, organizujących spotkanie. Pozwoliły również na odwiedzenie przez delegacje szkół miejsc ważnych dla każdego Polaka – Westerplatte, katedry na Wawelu czy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Pozwoliły także na zapoznaniem się z zabytkami i specyfiką miejsc, w których odbywały się nasze Sympozja.
   Teraz zwracam się do Adama – czemu leżysz tu, u stóp ołtarza, milczący i przykryty ciężkim wiekiem trumny..? Czemu nie bierzesz do ręki telefonu, by zadzwonić do Rodzin Westerplatczyków, przecież 1 września już blisko, czas na przygotowanie do kolejnego zjazdu Rodzin…. Czemu nie siadasz przy komputerze, by wysyłać maile do dyrekcji szkół w sprawie kolejnego sympozjum… czemu…?
   Na niektórych nagrobkach widnieje rzymska sentencja NON OMNIS MORIAR… Te słowa można dziś wykaligrafować na trumnie Adama. Bo On też NIE WSZYSTEK UMARŁ… Zostawił nam nie tylko Swe dzieci – Karinę i Piotra, ale również Swój Klub Szkół Westerplatte, którego członkowie muszą się jakoś się otrząsnąć, i kontynuować dalej Adamową spuściznę….
   W imieniu Rodzin Westerplatczyków, uczniów i nauczycieli szkół zrzeszonych w Klubie żegnam Cię słowami, trochę zmienionymi, przedwojennej pieśni żołnierskiej, którą swoim zmarłym kolegom na pewno także śpiewali westerplatczycy: Śpij Adamie w ciemnym grobie, niech się Westerplatte przyśni Tobie.”

Galeria zdjęć

 


 

Pogrzeb bohaterskich obrońców Westerplatte na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego

W dniu 4 listopada 2022r. dziewięciu bohaterskich obrońców Westerplatte spoczęło wraz ze swoim dowódcą majorem Henrykiem Sucharskim na nowym Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Uroczystości pogrzebowe były poprzedzone mszą świętą w bazylice św. Brygidy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. W uroczystościach uczestniczyły również Rodziny Westerplatczyków wraz z Prezesem Klubu Szkół Westerplatte Adamem Szatkowskim i jego małżonką, a także dyrektor Zespołu Szkół Morskich Ryszard Dombrowski w asyście nauczycieli oraz uczniów. Nie mogło zabraknąć sztandaru Klubu Szkół Westerplatte oraz sztandaru Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku.

Pochowani zostali: mjr. Henryk Sucharski, plutonowy Adolf Petzelt, kapral Bronisław Perucki, kapral Jan Gębura, starszy strzelec Władysław Okrasa (Okraszewski), legionista Józef Kita, starszy legionista Ignacy Zatorski, starszy legionista Zygmunt Zięba oraz dwóch niezidentyfikowanych obrońców Westerplatte.

Po uroczystym pogrzebie prezydent Andrzej Duda przekazał flagi państwowe okrywające trumny bohaterów ich krewnym, prezesowi IPN oraz dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej. Oddano salwę honorową, a przy grobach poległych złożono wieńce.

Zachęcamy do obejrzenia krótkich materiałów video w linku poniżej przybliżających sylwetki pochowanych Westerplatczyków.


Spieszymy z informacją, że rozpoczynamy kolejną, trzecią już, edycję projektu „Znicz dla westerplatczyka”.

Wierni pamięci bohaterskich obrońców Westerplatte ponownie zwracamy się do szkół gotowych wesprzeć nas w tym przedsięwzięciu. Zarówno do tych, które wcześniej odpowiedziały na nasz apel, aby kontynuowały swe działania, ale przede wszystkim do tych, które nie podjęły jeszcze inicjatywy. Ponownie przypominamy o celu, który nam przyświeca, a mianowicie objęciu opieką grobów westerplatczyków na terenie całej Polski, aby „ocalić od zapomnienia”, a tym samym oddać cześć bohaterom Westerplatte.

Tym razem, poza opieką nad grobem, proponujemy przedstawicielom szkół, aby upamiętnili swojego bohatera wystawą poświęconą jego historii. Przesłane zdjęcia, tradycyjnie już, wezmą udział w konkursie.

Liczymy na aktywny udział w projekcie uczniów naszej szkoły. Od lat opiekę nad grobami przejmują kolejne pokolenia pierwszoklasistów, którzy przy okazji poznają tradycję szkoły i historię naszych bohaterów.

Trzecią edycję projektu „Znicz dla westerplatczyka” uważamy za otwartą.

 

                                                                Koordynatorki projektu

                                                      Agnieszka Dombrowska i Anna Skibniewska

 


 

„Znicz dla westerplatczyka" – osłona 2021/2022

    Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy kolejną odsłonę projektu „Znicz dla westerplatczyka”. Czas nauczania zdalnego ograniczył nasze działania, uniemożliwił realizację planów na taką skalę, jaką założyliśmy.

    W poprzednim roku szkolnym wysłaliśmy maile z zaproszeniem do projektu, którego celem było uczczenie pamięci bohaterów Westerplatte poprzez zadbanie o ich mogiły, do 148 szkół. Na nasz apel odpowiedziało około 30 szkół. Nie jest to efekt, który nas satysfakcjonuje, dlatego ponownie zwracamy się z propozycją do szkół, mając nadzieję, że unikniemy nauczania zdalnego w tak skrajnej formie, jak to miało miejsce w poprzednim roku, a tym samym więcej szkół zadeklaruje udział w projekcie.

    Wysyłamy maile do szkół położonych w pobliżu cmentarzy, na których znajdują się mogiły westerplatczyków. Do tych, które w poprzednim roku nie zareagowały na naszą propozycję, ale także do tych, które już przystąpiły do projektu. Zależy nam bowiem, aby zadbać o wszystkie mogiły westerplatczyków znajdujące się na terenie naszego kraju i aby te działania nie były jednorazowe, ale przeszły do tradycji poszczególnych szkół. Liczymy, że uczczenie pamięci bohatera będzie przybierało różne formy.

    Czekamy na deklaracje przystąpienia szkół do projektu do 20 października 2021, a do 20 kwietnia 2022 prosimy o przesyłanie ostatecznych sprawozdań z podjętych działań. Do końca maja planujemy podsumowanie naszych działań.

Dyrektor Zespołu Szkół Morskich
Hanna Szkodo
(04.10.2021)

    


 

„Znicz dla westerplatczyka" - edycja I

Zbliżający się koniec roku szkolnego, dziwnego i stresującego, zobowiązuje nas do omówienia  naszej akcji „Znicz dla westerplatczyka”. Czas, w którym zastanawialiśmy się nad naszym projektem, ustalaliśmy formy pracy i za pomocą poczty elektronicznej powiadamialiśmy wybrane szkoły, był jeszcze czasem nadziei na powracającą normalność. Jednak „covidowe tsunami” zniszczyło tę normalność w każdej dziedziny życia  – osobistego, rodzinnego, szkolnego. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach tak licznych ograniczeń trudno było realizować to, co założyliśmy wcześniej na cały rok szkolny. Cieszymy się, że były szkoły, które w tym niezwykłym czasie pozytywnie odpowiedziały na nasz apel i, mimo wszelkich trudności, zapaliły przysłowiowy znicz na mogile westerplatczyka, spoczywającego na cmentarzu w pobliżu ich szkoły. Chwała im za to… Zespół Szkół Morskich w Gdańsku wysłał maile z propozycją udziału w naszym projekcie „Znicz dla westerplatczyka” do 148 szkół. Uzyskaliśmy odpowiedzi tylko od 24 z nich. Odpowiedzi te miały różną formę, od potwierdzenia swojego udziału w projekcie do bardziej rozbudowanych w formie sprawozdań oraz zdjęć dokumentujących czynne włączenie się do opieki nad mogiłą.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte i dyrekcja Zespołu Szkół Morskich na wniosek zespołu koordynującego akcję informują, że :

  1. Przedłużamy czas na składanie informacji o udziale w projekcie (nowy termin zostanie podany na początku przyszłego roku szkolnego, w zależności od sytuacji i rozporządzeń MZ i MEN ).
  2. Zespół Szkół Morskich wyśle ponownie do wszystkich szkół informacje o tych zmianach.
  3. Dostarczone dotychczas sprawozdania i zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Klubu Szkół Westerplatte.
  4. Spośród wszystkich sprawozdań zostanie wyłonione te, które najbardziej wpisuje się w cele projektu „Znicz dla westerplatczyka”.
  5. Szkoła, której sprawozdanie zostanie wyróżnione, będzie uhonorowana nagrodą w postaci zaproszenia 6-osobowej delegacji szkoły do Gdańska na spotkanie z rodzinami westerplatczyków i udział w uroczystościach państwowych na Westerplatte 1 września 2021 roku o godz. 04.45 (a także krótki program turystyczny).
  6. Koszta związane z pobytem (nocleg i wyżywienie) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte.
  7. Informacje o wyróżnionej szkole i jej sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie KSW i ZSM.

(AS/ZP - 07.06.2021)


 

Pierwsze podsumowanie – komunikat

    Zespół w składzie: Agnieszka Dombrowska, Ryszard Dombrowski, Aneta Małasiewicz,  Zbigniew Pancer, Aneta Piskorz-Połubok, Piotr Saletnik (zdalnie) , Anna Skibniewskai Hanna Szkodo, dokonał przeglądu i oceny materiałów, nadesłanych od czasu rozpoczęcia projektu Znicz dla westerplatczyka.

Komisja stwierdziła jednogłośnie, że założenia projektu najlepiej spełnia Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie.

   Szczecińska SP nr 14 dostarczyła w formie prezentacji opis swoich działań w zakresie podtrzymywania pamięci o westerplatczyku Janie Zielińskim oraz formach opieki nad jego mogiłą na pobliskim cmentarzu. Po korekcie pewnych danych faktograficznych prezentacja zostanie udostępniona na stronach Klubu i Zespołu Szkół Morskich.

Zarząd Klubu i Dyrekcja ZSM zaprasza 6-osobową delegację szkoły do Gdańska na spotkanie Rodzin Westerplatczyków i uroczystości na Westerplatte w dniu 1 września.

Koszty pobytu (noclegi w terminie 31.08/01.09/02.09 oraz wyżywienie ) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte. Opiekę nad delegacją będą sprawować uczniowie i nauczyciele ZSM.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wraz ze społecznością szkolną ZSM dziękuje wszystkim szkołom, które mimo covidowych trudności, przyłączyły się do naszego projektu.
Adam Szatkowski – Prezes Klubu Szkół Westerplatte

Hanna Szkodo – Dyrektor ZSM w Gdańsku

(10.06.2020 ; AS/ZP)

 

Prezentacja przygotowana przez uczniów Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie


Strona w budowie