Sprawozdanie z XXIX Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte
organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1
w Opolu w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2012 roku.

      W spotkaniu wzięły udział 23 szkoły z całej Polski. W pierwszym dniu odbyło się spotkanie delegacji klubowych, podczas którego głos zabrał prezes klubu pan Adam Szatkowski,  po krótkim powitaniu omówiono sprawy bieżące stowarzyszenia.
Następnie odbyła się prezentacja szkół  klubowych i rozdanie materiałów promocyjnych.. Główne uroczystości rozpoczęła  msza inauguracyjna w kościele NMP na Górce, celebrowana przez biskupa Pawła Stobrawę w intencji żołnierzy Wojskowej Składnicy Tranzytowej  z Westerplatte. Następnie,  w asyście kompanii honorowej 10 Brygady Logistycznej z Opola, z udziałem  pocztów sztandarowych szkół  klubowych  i zaproszonych gości,  pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, odbyła się uroczystość upamiętnienia bohaterskich Obrońców Westerplatte. Pamięć ich uczczono salwą honorową..

     W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się Akademia, w czasie której  wręczano  Medale Klubowe osobom zasłużonym dla stowarzyszenia. Uczniowie naszej szkoły wystąpili w przedstawieniu pt. „Siedem dni obrony” .Kierownik działu naukowo – badawczego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach -Opolu dr Piotr Stanek przedstawił historię  majora Henryka Sucharskiego po kapitulacji w prezentacji : „ Z szablą do niewoli- jenieckie losy majora Henryka Sucharskiego”.

    Spotkanie uświetniło wystąpienie „Żołnierza września”, „ Karpatczyka”, prezesa Zarządu Oddziału ZIWRP pana podpułkownika Władysław Gawdyna, który w honorowym zastępstwie  Westerplatczyków spotkał się z uczestnikami sympozjum i opowiedział o swoich wojennych losach.

     Podsumowano ogólnopolski konkurs literacki „Znaczenie patriotyzmu we współczesnym świecie” pod patronatem opolskiego kuratora oświaty pani Haliny Bilik.
Napłynęło ponad 30 prac z całej Polski i z tej grupy wyłoniono zwycięzców:
- w kategorii szkół podstawowych:

  • I m. – Karolina Zawodniak SP nr 1 w Cichem
  • II m. – Tomasz Cienkowski SP w Tłuchowie
  • III m. – Patryk Zając – SP nr 12 w Kielcach

- w kategorii szkół gimnazjalnych:

  • I m. – Gabriela Kinga Stefańska  - PG w Nowej Krępie
  • II m. – Maria Rusak- PG nr 2 w Myszkowie
  • III m. – Joanna Kaleta PG nr 2 w Leńczach

    Po akademii uczestnicy udali się do  szkoły gdzie mogli odwiedzić sale lekcyjne i obejrzeć prezentacje prac uczniów. Mogli też zobaczyć próby do XXIX  Festiwalu Polskiej Piosenki i zwiedzić Amfiteatr opolski.

    Dnia 31 maja  zorganizowano   wyjazd do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Dyrektor muzeum pani dr Violetta Rezler – Wasielewska powitała uczestników i otworzyła   wernisaż wystawy przygotowanej przez Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku  „Powrót majora”.  Na miejscu odbyły się też  warsztaty dla młodzieży i nauczycieli .  Na zakończenie odbył się Konkurs Polskiej  Piosenki Festiwalowej Opole 2012 i pożegnalne ognisko. Wszyscy uczestnicy wyjechali pełni wrażeń. Byli zadowoleni z ciekawych spotkań z niezwykłymi ludźmi i miejsc, które mogli odwiedzić.
 

   W Sympozjum uczestniczyły w delegacje 35 szkół, organizatorem był po raz szósty Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku.  Zarząd Klubu zaproponował w czasie Sympozjum Odrzywole aby kolejne spotkanie nie zwoływać w tradycyjnym terminie przełom maja- czerwca a przenieść na przełom sierpnia-września by móc uczestniczyć w obchodach 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.  Pomysł został zaakceptowany.

   Spotkaliśmy się w Gdańsku uczestnicząc w głównych uroczystościach rocznicowych od 29 sierpnia do 01 września. Przez wszystkie dni przebywał z nami Westerplatczyk Pan Porucznik Ignacy Skowron z Kielc. Liczna grupa uczniów miała możliwość spotkania się z jednym z trzech jeszcze żyjących Westerplatczyków. Gościem Sympozjum był również Pan Profesor Andrzej Drzycimski, który wygłosił referat na temat „Westerplatte wczoraj i dziś” oraz zeprezentował nowo wydaną książkę jest ona pierwszą częścią monografii „Westerplatte 1939 historia i legenda”. Tytuł pierwszej części brzmi „Przed szturmem”. Wszystkie delegacje uczestniczące otrzymały tę pozycję książkową z podpisem autora.

   Przedstawiciele powstającego na Westerplatte muzeum II Wojny Światowej przybliżyli zebranym założenia organizacyjne tej placówki. Ks. Wiesław Philips podzielił się refleksjami na temat „ Jak dziś czcić Westerplatte. Wśród gości z poza Klubu Szkół obecni byli przedstawiciele stowarzyszenia „Czwartacy” z Kielc, którzy kultywują tradycję Pułku Piechoty Legionów z którego rekrutowała się osiemdziesięcio osobowa grupa Obrońców Westerplatte, oraz uczniowie szkół z Wielkopolski, które współpracują  z Światowym Związkiem Armii Krajowej.

   Organizatorzy zaproponowali bardzo różnorodny program inny na każdy dzień. W niedzielę „Gdańsk historyczny”, którą zakończyliśmy późno wieczorną Mszą świętą w Bazylice Mariackiej.  W poniedziałek „Gdańsk Solidarnościowy” dwukrotnie  ze sztandarami gościliśmy na uroczystościach pod Bramą Stoczni, odbyliśmy spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą.

   Wierzę, że nie zapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników był udział w uroczystościach w dniu 01 września. O godzinie 4:45 u stóp kopca pomnika na Westerplatte mogliśmy śledzić oficjalne uroczystości w których uczestniczył Prezydent i Premier Rzeczypospolitej Polskiej, liczne osobistości życia społecznego. W godzinach popołudniowych mogliśmy bezpośrednio śledzić spotkanie przywódców Państw Europejskich. Nasza wyjątkowa liczna obecność w Gdańsku w tych dniach stała się dowodem szacunku do wydarzeń, których bohaterami są patroni naszych szkół. Mamy obowiązek być kolejnym ogniwem łańcucha pamięci historycznego. Wyjątkowo wymownym stał się fakt uczestnictwa w Sympozjum 10 dyrektorów szkół a także kliku wicedyrektorów, którzy wybrali obecność w Gdańsku, a nieobecność na inauguracji roku szkolnego w swoich szkołach. Dziękuję za tę szlachetną postawę.

   W 2011 roku organizatorem dorocznego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte było Liceum Ogólnokształcące w Jabłonce w powiecie nowotarskim. PSP nr 3 w Stalowej Woli jest jedną ze szkół tego klubu i jak co roku delegacja naszej szkoły uczestniczyła w tym sympozjum. W skład naszej delegacji weszli: pani dyrektor Elżbieta Sudoł – Wasyliszyn, Wiktor Wędroch oraz dwie uczennice klasy VI, Joanna Dąbrowska i ja, Izabela Stawicka.

   Nasze uczestnictwo w tym spotkaniu rozpoczęliśmy 8 czerwca o godzinie 12.00 wyjazdem ze Stalowej Woli. Podróż, mimo odległości, minęła nam szybko i około godziny 19.00 dotarliśmy do miejsca zakwaterowania w Orawce, nieopodal Jabłonki, w pensjonacie „U Kazika”. Tam czekały już na nas pokoje i kolacja. Wieczorem w pensjonacie odbyło się zebranie organizacyjne i prezentacja szkół. Prezentacja multimedialna naszej szkoły bardzo się podobała i cieszyła dużym uznaniem.

   Drugiego dnia rano udaliśmy się do szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce. Stamtąd uformowanym pochodem pocztów sztandarowych Klubu Szkół Westerplatte przeszliśmy do kościoła na okolicznościową Msze. Po Mszy wróciliśmy do liceum, gdzie odbyło się oficjalne powitanie wszystkich uczestników oraz występy artystyczne. Pozostałą część dnia spędziliśmy w Jabłonce w towarzystwie pana Wędrocha wzajemnie opowiadając sobie dowcipy i zagadki. Wieczorem odbyło się kolejne spotkanie uczestników sympozjum, w którym wybrano prezesa klubu na następny rok.

   Dzień następny wypełniły nam zwiedzanie okolicznych atrakcji krajoznawczych i kulturowych: zwiedziliśmy stary drewniany kościółek, podziwianie uroku Babiogórskiego Parku Narodowego, wystawa flory i fauny występującej na tym obszarze oraz skansen zabudowy drewnianej. Największą atrakcją było pieczenie „moskalików”. Moskaliki to małe chlebki pieczone bezpośrednio na płycie dawnej kuchni. W ugniatanie ciasta i pieczenie tych chlebków każdy z nas, nie wyłączając pani dyrektor i pana Wędrocha, bardzo aktywnie uczestniczył.

   Czwartego dnia rano nasze sympozjum dobiegło końca. Po śniadaniu, pożegnaniu gospodarzy i współuczestników wyruszyliśmy w drogę powrotną do Stalowej Woli.

   Wróciliśmy z żywymi wspomnieniami, którymi w tych kilku zdaniach chciałabym się podzielić z nauczycielami i uczniami naszej szkoły PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte.

    W XXV Sympozjum uczestniczyły delegacje 29 szkół.        

   Przez organizatorów Publiczną Szkołę Podstawową im Bohaterów Westerplatte w Odrzywole nazwane zostało jubileuszowym, Współorganizatorem było Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Szkoły te funkcjonują w jednym obiekcie.

   Organizatorzy ogłosili konkurs plastyczny pt. "Patron mojej szkoły"  w dwóch kategoriach:  dla klas 0-3 i klas 4-6 Szkół Podstawowych, oraz na plakat z okazji 25–lecia Sympozjum dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjlanych. Na konkursów wpłynęły 63 prace z których zorganizowano wystawę, a najlepsze nagrodzono bądź wyróżniono. 

   Uczestnicy sympozjum mili okazję poznać piękno opoczyńskiego folkloru, który kultywowany jest przez uczniów jak i dorosłych. 

  Odwiedziliśmy Izby Regionalne, Skansen, Muzeum w Czarnolesie, Radomiu, Szydłowcu, Studziannym. Oddaliśmy hołd legendarnemu „Hubalowi” mjr Henrykowi Dobrzańskiemu w Anielinie. Uczestnicy podpisali się pod pozdrowieniami, które wysłane zostały do Honorowych Członków Klubu.

   Odbyła się dyskoteka i ognisko.