Zbliżający się koniec roku szkolnego, dziwnego i stresującego, zobowiązuje nas do omówienia  naszej akcji „Znicz dla westerplatczyka”. Czas, w którym zastanawialiśmy się nad naszym projektem, ustalaliśmy formy pracy i za pomocą poczty elektronicznej powiadamialiśmy wybrane szkoły, był jeszcze czasem nadziei na powracającą normalność. Jednak „covidowe tsunami” zniszczyło tę normalność w każdej dziedziny życia  – osobistego, rodzinnego, szkolnego. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach tak licznych ograniczeń trudno było realizować to, co założyliśmy wcześniej na cały rok szkolny. Cieszymy się, że były szkoły, które w tym niezwykłym czasie pozytywnie odpowiedziały na nasz apel i, mimo wszelkich trudności, zapaliły przysłowiowy znicz na mogile westerplatczyka, spoczywającego na cmentarzu w pobliżu ich szkoły. Chwała im za to… Zespół Szkół Morskich w Gdańsku wysłał maile z propozycją udziału w naszym projekcie „Znicz dla westerplatczyka” do 148 szkół. Uzyskaliśmy odpowiedzi tylko od 24 z nich. Odpowiedzi te miały różną formę, od potwierdzenia swojego udziału w projekcie do bardziej rozbudowanych w formie sprawozdań oraz zdjęć dokumentujących czynne włączenie się do opieki nad mogiłą.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte i dyrekcja Zespołu Szkół Morskich na wniosek zespołu koordynującego akcję informują, że :

  1. Przedłużamy czas na składanie informacji o udziale w projekcie (nowy termin zostanie podany na początku przyszłego roku szkolnego, w zależności od sytuacji i rozporządzeń MZ i MEN ).
  2. Zespół Szkół Morskich wyśle ponownie do wszystkich szkół informacje o tych zmianach.
  3. Dostarczone dotychczas sprawozdania i zdjęcia zostaną umieszczone na stronie Klubu Szkół Westerplatte.
  4. Spośród wszystkich sprawozdań zostanie wyłonione te, które najbardziej wpisuje się w cele projektu „Znicz dla westerplatczyka”.
  5. Szkoła, której sprawozdanie zostanie wyróżnione, będzie uhonorowana nagrodą w postaci zaproszenia 6-osobowej delegacji szkoły do Gdańska na spotkanie z rodzinami westerplatczyków i udział w uroczystościach państwowych na Westerplatte 1 września 2021 roku o godz. 04.45 (a także krótki program turystyczny).
  6. Koszta związane z pobytem (nocleg i wyżywienie) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte.
  7. Informacje o wyróżnionej szkole i jej sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie KSW i ZSM.

(AS/ZP - 07.06.2021)

 

Pierwsze podsumowanie – komunikat

    Zespół w składzie: Agnieszka Dombrowska, Ryszard Dombrowski, Aneta Małasiewicz,  Zbigniew Pancer, Aneta Piskorz-Połubok, Piotr Saletnik (zdalnie) , Anna Skibniewskai Hanna Szkodo, dokonał przeglądu i oceny materiałów, nadesłanych od czasu rozpoczęcia projektu Znicz dla westerplatczyka.

Komisja stwierdziła jednogłośnie, że założenia projektu najlepiej spełnia Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie.

   Szczecińska SP nr 14 dostarczyła w formie prezentacji opis swoich działań w zakresie podtrzymywania pamięci o westerplatczyku Janie Zielińskim oraz formach opieki nad jego mogiłą na pobliskim cmentarzu. Po korekcie pewnych danych faktograficznych prezentacja zostanie udostępniona na stronach Klubu i Zespołu Szkół Morskich.

Zarząd Klubu i Dyrekcja ZSM zaprasza 6-osobową delegację szkoły do Gdańska na spotkanie Rodzin Westerplatczyków i uroczystości na Westerplatte w dniu 1 września.

Koszty pobytu (noclegi w terminie 31.08/01.09/02.09 oraz wyżywienie ) pokrywa Zarząd Klubu Szkół Westerplatte. Opiekę nad delegacją będą sprawować uczniowie i nauczyciele ZSM.

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wraz ze społecznością szkolną ZSM dziękuje wszystkim szkołom, które mimo covidowych trudności, przyłączyły się do naszego projektu.
Adam Szatkowski – Prezes Klubu Szkół Westerplatte

Hanna Szkodo – Dyrektor ZSM w Gdańsku

(10.06.2020 ; AS/ZP)

 

Prezentacja przygotowana przez uczniów Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie