Już mija kwartał jak rozpoczęliśmy nasz wspólny projekt Znicz dla westerplatczyka. Zdawaliśmy sobie sprawę jeszcze w trakcie wstępnych prac nad bazą mogił,  że projekt rozpoczynamy w trudnych czasach. Trudnych dla nas wszystkich na całym świecie, także w Polsce. A dziś wcale nie jest lepiej, mimo wynalezienia już szczepionek na tę naszą epidemię XXI wieku.

W naszych domach, szkołach, w przestrzeni miast i wsi na pierwszym planie jest dziś mądra i odpowiedzialna walka z covidem, próba dostosowania się do rygorów i jednocześnie dużym wysiłku przywracania normalności w nauce, pracy i naszym codziennym życiu.

Wypatrując lepszych, normalnych czasów będziemy cyklicznie zamieszczali informacje ze szkół, które opiekują się, często od dawna, grobami westerplatczyków. I które przysyłają na nasz adres informacje o swych formach opieki nad tymi mogiłami.

AD/AS/ZP(24.01.2021)

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie

Nasza Szkoła nosi dumne imię Bohaterów Westerplatte. Sztandar wręczał nam sam Piotr Barański - bohater Westerplatte, mieszkaniec Konina.

W roku szkolnym 1969/1970 (grudzień) Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię Bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą  majora Henryka Sucharskiego:  p. Anną Bugajską oraz z p. Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina.

19 listopada 1970 roku nadano sztandar Szkole Podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto Patrona Szkoły. Także wtedy odwiedzamy grób Naszego Bohatera. Co roku jesteśmy też na uroczystościach z okazji wybuchu II wojny światowej oraz zapalamy znicze we Wszystkich Świętych.

O Patronach naszej szkoły i jej historii można dowiedzieć się więcej odwiedzając Izbę Tradycji . 

Anna Nowak - nauczycielka historii

Kpr. Piotr Barański – urodzony 01.08.1915  r. w Woli Kotkowskiej, zmarł 16.11.1971 r. w Koninie. Na Westerplatte przybył w dniu 13.08.1939 r. ( przeniesiony z 86 Pułku Piechoty z Mołodeczna ), wchodził w skład załogi Wartowni Nr 2, celowniczy rkm. Po kapitulacji więzień Stalagu I A. W 1945 r. odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 (AD/AS/ZP - Inf. na podst. „Westerplatte” Andrzeja Drzycimskiego, Gdańsk 2014)