V Spotkania Rodzin Westerplatczyków odbyło się w Gdańsku w dniach 31.08 – 02.09 2016 r.

Pozytywne opinie uczestników IV Spotkania i deklaracje uczestnictwa w kolejnym, jak również deklaracje współpracy i pomocy kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej, stanowiły argumenty do podjęcia działań organizacyjnych przygotowujących V Spotkanie. Organizator uzyskał zapewnienie dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej o wsparciu finansowym przedsięwzięcia. Zwrócono się także do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o objęcie Spotkania honorowym patronatem.
Organizator wysłał do ponad 120 rodzin zaproszenie, w którym określono: termin, koszty uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Uczestnikami spotkania były 43 osoby w tym 33 to rodziny 13 Westerplatczyków, oraz przedstawiciele  Klubu Szkół Westerplatte.

Kliknij aby zapoznać się z tekstem sprawozdania ze spotkania