Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli
oraz Zarząd Klubu Szkół Westerplatte
informuje, że
XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum
w odbędzie się w innym terminie.